Poniedziałek, 1 czerwca 2020. Imieniny Gracji, Jakuba, Konrada

Tutaj życie płynie spokojniej

2019-08-28 09:00:00 (ost. akt: 2019-08-28 09:30:43)

Autor zdjęcia: Arch. UMiG Ryn

Miasteczko na Jeziorem Ryńskim doskonale wpisuje się w ideę Cittaslow swoimi walorami przyrodniczymi, dziedzictwem historycznym oraz spokojem, jakiego możemy tu zaznać. Do sieci miast spod znaku ślimaka Ryn należy od siedmiu lat.

Rada Miasta i Gminy Ryn podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia miasta do Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow 15 marca 2012 roku, natomiast 21 października 2012 roku w czasie trwania Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow w Novellarze we Włoszech został odebrany certyfikat przyjęcia miasta Ryn do Sieci Cittaslow.

Przynależność Rynu do Sieci Miast Cittaslow wiąże się przede wszystkim z korzyściami, jakie niesie ze sobą promocja miasta w kraju i na całym świecie dzięki ogólnie rozpoznawalnemu logo łączącym miasteczka Cittaslow. Istotna jest również możliwość skorzystania z dofinansowania inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w który został wpisany „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko–Mazurskiego”.
W ramach tego programu w Rynie zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji następujące inwestycje:

1. Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont elewacji, dachów oraz części wspólnych budynków (stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowych, elektrycznych), uporządkowanie istniejącego terenu poprzez budowę miejsc spotkań, integracji, placów zabaw, skwerów, zieleńców, poprawa jakości życia mieszkańców budynków przy ul. Partyzantów 3, Albina Nowickiego 3, Mikołaja Kopernika 12, Tadeusza Kościuszki 7, Traugutta 3. Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie – wrzesień 2019 r.

2. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola na działalność kulturalną, edukacyjną, turystyczną pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki. W ramach projektu zostały zmodernizowane i zaadoptowane pomieszczenia na działalność kulturalną, edukacyjną oraz społeczną. Inwestycja zakończona została w grudniu 2018 r.

3. Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. W tym celu zostanie rozbudowany budynek po byłym przedszkolu, zaś w dobudowanej części budynku powstanie sala widowiskowa, która będzie stanowiła integralną część RPEKiT. W
sali będą odbywały się imprezy kulturalne, budujące tożsamość regionalną, integrujące mieszkańców oraz przyciągające turystów. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

4. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego - zagospodarowanie przestrzeni o powierzchni 6784 m², w obszarze ulic: Rybaka i Szkolnej w Rynie poprzez stworzenie placów jako miejsc spotkań i wypoczynku oraz jednocześnie umożliwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej, parkingów, budowa małej architektury, przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji obszarów objętych projektem. Inwestycja została zakończona w czerwcu 2018 r.

5. Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - odnowienie zewnętrznej elewacji, wnętrza wraz z węzłem sanitarnym oraz budową tarasu widokowego wokół wieży i innymi elementami do wykorzystania potencjału rewitalizowanej wieży, jako punktu widokowego. Inwestycja została zakończona w kwietniu 2019 r.

6. Realizacja projektu rewitalizacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni” - to tzw. projekt „miękki”, którego głównym celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, zwiększenie szans na rynku pracy oraz przeprowadzanie działań o charakterze edukacyjnym dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie. Projekt jest w trakcie realizacji.


***
Cittaslow – powstały w 1999 roku we Włoszech ruch, którego celem jest oparcie się globalizacji i homogenizacji miast poprzez popieranie różnorodności kulturalnej, ochronę środowiska naturalnego, promocję tradycyjnych lokalnych produktów oraz dążenie do poprawy jakości życia


Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages