środa, 11 grudnia 2019. Imieniny Biny, Damazego, Waldemara

Zmienia się Ryn na lepsze dzięki Cittaslow

2018-01-24 20:24:55 (ost. akt: 2018-01-24 20:40:21)

Miasto Ryn dzięki uczestnictwu w sieci miast Cittaslow mogło skorzystać z dofinansowania inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w który został wpisany „Ponadlokalny Program Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko– Mazurskiego”.

W ramach tego programu w Rynie realizowane są następujące inwestycje:

1) Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków.
Remont elewacji, dachów oraz części wspólnych budynków (stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowych, elektrycznych), uporządkowanie istniejącego terenu poprzez budowę miejsc spotkań, integracji, placów zabaw, skwerów, zieleńców, poprawa jakości życia mieszkańców budynków przy ul. Partyzantów 3, Albina Nowickiego 3, Mikołaja Kopernika 12, Tadeusza Kościuszki 7, Traugutta 3.
Szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą ok. 4 193 000,00 zł.
Postęp inwestycji: Wykonana została dokumentacja techniczna inwestycji. 29 września został złożony wniosek o dofinansowanie, który przeszedł ocenę formalną, obecnie czeka na ocenę merytoryczną.

2) Modernizacja i adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki.
Celem projektu jest stworzenie Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki poprzez adaptację
i modernizację istniejącego budynku po byłym przedszkolu w celu nadaniu mu funkcji społecznej.
W ramach projektu zostaną zmodernizowane i zaadoptowane pomieszczenia na działalność kulturalną, edukacyjną oraz społeczną. Zmodernizowany budynek będzie siedzibą połączonych jednostek kultury – Ryńskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej.
Szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą ok. 4 000 000,00 zł.
Postęp inwestycji: Obecnie trwa budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki wraz z zagospodarowaniem terenu i parkingami. Planowane zakończenie realizacji inwestycji: koniec października 2018 r.

3) Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki.
Celem projektu jest rozbudowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki o salę widowiskową oraz wyposażenie jej w niezbędne elementy. W tym celu zostanie rozbudowany budynek po byłym przedszkolu, zaś w do budowanej części budynku powstanie sala widowiskowa, która będzie stanowiła integralną część powstającego Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki.
W niniejszej Sali będą odbywały się imprezy kulturalne, budujące tożsamość regionalną, integrujące mieszkańców oraz przyciągające turystów. Ponadto w rozbudowanej części budynku będzie mieścił się Punkt Informacji Turystycznej, a także pomieszczenie, w którym będą prezentowane zbiory muzealne i regionalne.
Szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą ok. 1 870 000,00 zł.
Postęp inwestycji: Budowa Sali widowiskowej będzie II etapem budowy Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki, wniosek o dofinansowanie inwestycji zostanie złożony dopiero po wybudowaniu I etapu.

4) Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża jeziora Ryńskiego.
Zagospodarowanie przestrzeni o powierzchni 6784 m², w obszarze ulic: Rybaka i Szkolnej w Rynie poprzez stworzenie placów jako miejsc spotkań i wypoczynku oraz jednocześnie umożliwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej, budowa małej architektury, przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji obszarów objętych projektem.
Szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą ok. 4 000 000,00 zł.
Postęp inwestycji: Została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji oraz na roboty budowlane, termin wykonania przedsięwzięcia: do 15 czerwca 2018 r.

5) Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień.
Rewitalizacja zabytkowej wieży ciśnień z odnowieniem zewnętrznej elewacji, wnętrza wraz z węzłem sanitarnym oraz budową tarasu widokowego wokół wieży i innymi elementami do wykorzystania potencjału rewitalizowanej wieży, jako punktu widokowego. W obiekcie będą miały miejsce wystawy ekspozycji muzealnych oraz prace lokalnych artystów.
Postęp inwestycji: Pod koniec grudnia 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie, który obecnie jest w trakcie oceny.
Szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą ok. 1 430 000,00 zł.

6) Realizacja projektu rewitalizacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni”.
Jest to tzw. Projekt „miękki”, którego głównym celem będzie przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej , zwiększenie szans na rynku pracy oraz przeprowadzanie działań o charakterze edukacyjnym dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie.
Szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą ok. 1 400 000,00 zł.
Postęp inwestycji: Na przełomie lutego i marca Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie złoży stosowny wniosek o dofinansowanie tego projektu.
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages